IT / FR / PL / RO

Zwrot akcyzy w transporcie

Usługa dedykowana dla wszystkich firm świadczących usługi transportowe i zakupujących olej napędowy za granicą dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Odzyskaj podatek akcyzowy zapłacony przy zakupie paliwa w Belgii, Francji, Słowenii, Włoszech i Hiszpanii.

Zwrot akcyzy za paliwo: procedury zwrotu i beneficjenci

Zwrot podatku akcyzowego w transporcie to wielka szansa dla firm transportowych do odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego.

Zwrot zostaje wypłacony bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy. W niektórych krajach zwrot akcyzy możliwy jest nawet do kilku lat wstecz.

Z ulg mogą skorzystać wszystkie firmy, świadczące następujące usługi transportowe:

  • transport towarów z wykorzystaniem pojazdów o masie całkowitej równej lub większej niż 7,5 tony;
  • transport pasażerów z wykorzystaniem pojazdów kategorii M2, M3 i o liczbie miejsc najmniej 9 miejsc oprócz kierowcy.

Zwrot podatku akcyzowego – opłacalny oraz dostępny również w Europie

Podobnie jak we Włoszech, w różnych krajach Unii Europejskiej istnieje możliwość zwrotu podatku akcyzowego naliczonego przy nabywaniu paliwa, wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej. Ulga podatkowa w poszczególnych krajach regulowana jest na podstawie ustalonych wewnętrznych warunków oraz stawek:

Belgia

(Droit d’accise spécial)
Zwrot do 3 lat wstecz
Wnioskowanie o zwrot – co miesiąc
Wysokość zwrotu – 0,08€/litr za rok 2022
(0,2476€/l za lata 2021 e 2020)

Francja

(TICPE)
Zwrot do 2 lat wstecz
Wnioskowanie o zwrot kwartalnie
Wysokość zwrotu – 0,1571€/l za lata 2022, 2021 e 2020

Hiszpania

(Gasoleo Profesional)
Zwroty wstecz -niedopuszczalne
Częstotliwość zwrotów – co miesiąc lub kwartalnie
Wysokość zwrotu – 0,049€/l za rok 2022

Słowenia

(Vračilo trošarine)
Zwrot – 1 rok wstecz
Wnioskowanie o zwrot – co miesiąc, kwartalnie lub rocznie
Wysokość zwrotu – 0€/l za rok 2022
(0, 057 €/l za rok 2021)

Zakup paliwa za granicą: dlaczego powinieneś zwrócić się do nas w kwestii zwrotu akcyzy

Każdy z krajów ustala własne zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego. Procedury, stawki oraz dokumentacja są zróżnicowane dla każdego kraju. We Włoszech np. pojazdy kwalifikujące się do zwrotu akcyzy to jedynie pojazdy kategorii co najmniej Euro 5.

Zapewniamy szybkie i bezpieczne zwroty dzięki solidnym relacjom, które zostały nawiązane w przeciągu lat z poszczególnymi lokalnymi organami podatkowo-celnymi.

Osobiście sporządzamy wnioski o zwrot podatku akcyzowego co minimalizuje możliwość popełnienia jakichkolwiek błędów. Śledzimy następnie całą procedurę krok po kroku, informując klienta na bieżąco o statusie wniosku.

Nasz proces to przejżystość bez niespodzianek:

Analiza wykonalności

Sporządzenie wniosku

Złożenie wniosku

Otrzymanie zwrotu akcyzy 

Optymalizuj koszty zarządzania twoim biznesem.

Odzyskaj razem z nami zwrot podatku akcyzowego