IT / FR / PL / RO

Rejsetracja do procedury
OSS - IOSS

Usługa umożliwiająca skorzystanie z nowego cyfrowego systemu rozliczeń VAT. Procedura fakultatywna dedykowana dla firm prowadzących sprzedaż wysyłkową B2C towarów lub usług w krajach UE i poza UE.

Scentralizowany system zarządzania zobowiązaniami VAT dotyczącymi prowadzonej sprzedaży jako opcja alternatywna do dotychczasowej procedury rejestracji do VAT i/lub przedstawicielstwa podatkowego.

Skorzystaj z nami z zalet procedury ONE STOP SHOP

Skorzystanie z systemu, OSS umożliwia składanie kwartalnych deklaracji VAT dotyczących dokonanej sprzedaży w UE, tylko w kraju, w którym posiadasz rezydencję podatkową.

Nasi wielojęzyczni eksperci są gotowi do wsparcia twojej firmy w fazie rejestracji, sporządzenia zobowiązań podatkowych oraz w fazie ostatecznej a mianowicie rozliczeń VAT.

Kto może przystąpić do procedury VAT OSS?

Wszystkie firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową B2C w Europie za pomocą własnego sklepu internetowego lub korzystające z platform internetowych tj., Amazon, Zalando, YOOX ePrice itd. (posiadające, ale własną logistykę).

IMPORT ONE STOP SHOP: jedno rozwiązanie również dla extra-UE

Opcjonalna procedura VAT IOSS jest dedykowana dla wszystkich firm spoza UE, prowadzących sprzedaż wysyłkową B2C towarów importowanych z krajów trzecich za pośrednictwem interfejsu elektronicznego i posiadających siedzibę w krajach, które zawarły umowę o wzajemnej pomocy.

Dwa ważne aspekty, jeżeli jesteś zainteresowany procedurą IOSS:

  • wartość sprzedawanych towarów nie może przekraczać kwoty euro 150;
  • częstotliwość rozliczania podatku VAT jest miesięczna.
Import One Stop Shop
Magazzini in Ue OSS

Sprzedaż wysyłkowa z magazynem w UE lub bez: co należy wiedzieć

Jeżeli posiadasz magazyn w krajach UE, korzystając np. z logistyki Amazon FBA, Zalando lub innego interfejsu, spoczywa na Tobie obowiązek rejestracji do VAT i rozliczenia podatku VAT lokalnie w krajach, w których znajduje się magazyn (dotyczy tylko sprzedaży lokalnej). Wszystkie pozostałe transakcje transgraniczne natomiast będą rozliczane poprzez procedurę OSS.

Jeżeli prowadzisz sprzedaż w innych krajach UE, bez korzystania z lokalnych magazynów, powinieneś zastosować procedurę OSS i skorzystać z zalet nowego systemu. W ten sposób jak najbardziej będziesz w stanie optymizować wszystkie niezbędne działania dotyczące zobowiązań VAT z tytułu sprzedaży transgranicznej w UE.

Dołącz i skorzystaj z nami z zalet procedur VAT OSS – IOSS

System OSS – IOSS wszedł w życie 1 lipca 2021 jako część projektu DSM Digital Single Market z 2016 r. Nowe elementy zostały wprowadzone zgodnie z art. 2 Dyrektywy 2017/2455 EU, wprowadzając zmiany do obowiązującej dyrektywy 2006/112/CE.

Organy podatkowe są zobowiązane do weryfikacji wszelkich wprowadzonych przez podatnika VAT informacji oraz przedłożonej przez niego dokumentacji. W przypadku ewentualnych niezgodności, wyznaczony organ podatkowy może wykluczyć podatnika z sytemu.

W jaki sposób uniknąć tego rodzaju trudności? Powierzając się w ręce kompetentnego, odpowiedzialnego oraz empatycznego partnera.

Pozyskanie informacji

Iscrizione registro AEE

Rejestracja do systemu OSS

Przygotowanie deklaracji VAT na podstawie otrzymanych danych

Złożenie deklaracji VAT

Skorzystaj z naszych usług; Dostosowanie się do wymogów Vat nigdy nie było takie proste.

Skontakuj się z nami