IT / FR / PL / RO

Zarzadzanie opakowaniami – CONAI

Idealna usługa do zarządzania wszystkimi zobowiązaniami polityki środowiskowej związanej z eksportem opakowań w UE. Zarejestruj się w zagranicznym konsorcjum, zapłać eko składkę, obowiązek, który na Tobie spoczywa wskutek eksportu opakowań.

Eksport opakowań do UE: rejstracja i zobowiązania

Zgodnie z europejska Dyrektywą 94/62/WE oraz Dyrektywą 2008/98/WE dotyczącymi opakowań i odpadów opakowaniowych
oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi polityki środowiskowej, firmy eksportujące opakowania za granicę muszą wnosić wkład w działania związane ze zbiórką, utylizacją i recyklingiem, przestrzegając tym samym zasad tj.: „rozszerzona odpowiedzialność” i „kto zanieczyszcza płaci”.

Dlatego też ci, którzy eksportują opakowania za granicę, powinni:

  • zarejestrować się w krajowym systemie polityki srodowiskowej;
  • zadbać o złożenie deklaracji put to market;
  • zapłacić określone składki środowiskowe.

Podmioty, które prawidłowo spełniają wymagania polityki środowiskowej, mają szanse zdobycia i umieszczenia na swoich opakowaniach marki Green Dot (po wcześniejszym uzgodnieniu kwestii z operatorem zagranicznym); etykieta poświadczająca odpowiedzialne zarządzanie opakowaniami i wzmacniająca wizerunek firmy.

esportazione imballaggi Ue

VerpackG: dostosuj się do nowych wymogów dotyczących opakowań w Niemczech

Od 1 stycznia 2019 r. Niemcy wprowadziły nowe zasady rozliczania eksporterów; ustawa, która zastąpiła poprzednie rozporządzenie o opakowaniach VerpackV. W związku z czym zagraniczne firmy, które wysyłają, sprzedają i tym samym wprowadzają po raz pierwszy na terytorium Niemiec wszelkiego rodzaju pakowane produkty, które wskutek zużycia stają się odpadami (w tym opakowania sprzedażowe, opakowana zewnętrzne, wysyłkowe i materiały wypełniające), muszą:

  1. Dokonać rejestracji opakowań w Centralnym Rejestrze Opakowań, zarządzanym przez ZSVR (Zentrale Stelle Verpackungsregister);
  2. Przystąpić do rejestracji firmy w niemieckim systemie Der Grüne Punkt dotyczącym polityki środowiskowej;
  3. Uiścić eko składkę, której wartość zostanie ustalona w oparciu o ilość wykorzystywanych przez sprzedawcę opakowań.

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów może okazać się równoznaczne z nałożeniem na sprzedawcę odpowiednich sankcji i/lub wprowadzeniem zakazu sprzedaży.

Rejestracja do zagranicznego konsorcjum polityki ekologicznej: dlaczego warto?

Eksport produktów w opakowaniach (b2c lub b2b) wiąże się z uiszczeniem odpowiednich eko składek wchodzących w skład polityki środowiskowej na rzecz zagranicznych organizacji odpowiedzialności producenta.

rimborso conai su esportazioni

Rejestarcja w zagranicznych konsorcjach polityki środowiskowej: dlaczego my?

Dzięki współpracy z naszymi lokalnymi partnerami szybko zidentyfikujesz zagranicznego operatora lub system odpowiedzialny za zarządzanie środowiskowe opakowaniami, co pozwoli ci dostosować się do obowiązujących lokalnych wymogów. Unikniesz ponadto ewentualnych kar przewidzianych za niepoprawne zarządzanie deklaracjami put to market lub za niewłaściwą ekspozycję etykiety Green Dot.

Rejestracja do systemu / organizacji lub operatora zagranicznego

Pomoc w ustaleniu składek rocznych

Złożenie deklaracji put to market

Dostosuj się do wymogów europejskich dotyczących zarządzania opakowaniami

Pomożemy Ci