IT / FR / PL / RO

Rejestracja do VAT – Przedstawicielstwo podatkowe

Usługa, która umożliwi ci sprzedaż towarów i/lub usług jako nierezydent podatkowy w UE lub za granicą (B2B i B2C). Rozwiń swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT poprzez dokonanie rejestracji do VAT lub wyznaczenie przedstawiciela podatkowego.

Rejestracja do VAT

Każdy kto dokonuje transakcji handlowych podlegających opodatkowaniu VAT w Europie jest zobowiązany do dokonania rejestracji dla potrzeb VAT, celem wywiązania się z lokalnych obowiązków podatkowych i tym samym uniknięcia ewentualnych kar przewidzianych w przepisach lokalnych.

Rejestracja do VAT polega na uzyskaniu lokalnego numeru VAT, niezbędnego do deklaracji należnego podatku VAT w wyznaczonym kraju.

Ta procedura została wprowadzona we Włoszech poprzez D. Lgs. 191/2002, na podstawie Dyrektywy 2000/65/CE e 2006/112/CE

Scentralizowane zarządanie wszystkimi pozycjami fiskalnymi – ogromna dogodność

Wspieramy firmy oferując scentralizowane zarządzanie wszystkimi aktywnymi pozycjami fiskalnymi. Skorzystaj ze wsparcia naszych wielojęzycznych ekspertów w kwestiach podatkowych za granicą. W ten sposób odciążymy Cię od niepotrzebnego stresu i wielu trudności biurokratycznych związanych z posiadaniem oraz zarzadzaniem pozycjami fiskalnymi za granicą (tj. płatności VAT, sporządzanie deklaracji VAT, rejestr dokonanych operacji, ewentualne wnioski o zwrot podatku VAT itp.)

Fazy procesu

Odbiór i weryfikacja danych

Przygotowanie dokumentacji / wniosków

Przesłanie dokumentacji do właściwych organów podatkowych

Otrzymanie numeru VAT / numeru identyfikacyjnego

Usługa zawiera

Doradztwo co do lokalnych przepisów VAT

Sporządzanie deklaracji VAT

Wnioski o zwrot nadwyżki VAT

Audyty podatkowe

Powołanie przedstawiciela podatkowego

Podmioty dokonujące transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej w krajach UE i poza UE mogą skorzystać z usług przedstawiciela podatkowego, jeżeli wystąpi taka potrzeba, celem wywiązania się z zobowiązań podatkowych.

W niektórych krajach tj. Hiszpania mianowanie przedstawiciela podatkowego jest obowiązkowe, oznacza to, że wywiązanie się z lokalnych wymogów podatkowych nie jest możliwe korzystając ze zwykłej procedury rejestracji do VAT.

Przedstawiciel podatkowy to zagraniczny specjalista ds. podatkowych, który działa w Twoim imieniu na terenie innego kraju, wykonując następujące czynności:

  • okresowe platności VAT;
  • nadzoruje w przypadku kontroli fiskalnych.
nomina rappresentante fiscale

Uważasz, że powołanie przedstawiciela podatkowego może usprawnić zarządzanie twoim biznesem za granicą?
Załatw to z nami

 

Odbiór i weryfikacja danych

dichiarazione quantità vendute

Przygotowanie dokumentacji

Powołanie przedstawiciela podatkowego

Identyfikacja fiskalna w UK

Wskutek Brexit, od 1 stycznia 2021 r., transakcje handlowe między Wielką Brytanią a krajami UE nie są już uznawane za wewnątrzwspólnotowe, ale za eksport (sprzedaż do Wielkiej Brytanii) i import (nabycie towarów w UK).

Dlatego też, aby móc dalej prowadzić działalność handlową (dostawa, nabycie, sprzedaż e-commerce lub sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem lub interfejsu) należy dokonać identyfikacji fiskalnej dla celów podatkowych i wywiązać się z obowiązujących wymogów w zakresie podatku VAT. Poniżej wskazówki kto dokładnie powinien dokonać rejestracji do celów VAT w UK:

  • kto sprzedaje poprzez własny sklep online towary nieprzekraczające kwoty 135 £;
  • kto korzysta z magazynów na terenie UK i sprzedaje lokalnie, a mianowicie do klientów UK.

Numer VAT w Polsce

Od 1-wszego stycznie 2020 firmy posiadające siedzibę w Polsce oraz firmy zagraniczne zarejestrowane do VAT na terenie Polski i tym samym zobowiązane do rozliczania podatku VAT w Polsce muszą posiadać nowy dedykowany rachunek bankowy, tzw. mikro rachunek, na który będą przelewać należny podatek VAT.

Otwarcie nowego rachunku bankowego jest możliwe tylko dla podmiotów posiadających lokalny numer identyfikacyjny; co natomiast wiąże się z koniecznością zarejestrowania działalności w polskim urzędzie skarbowym, uzyskując w ten sposób polski numer VAT.

Bezpośrednia identyfikacja fiskalna w Australii/ABN i GST Australia

Spółki zagraniczne zaangażowane w transakcje handlowe z rezydentami Australii (b2b i/lub b2c) są zobowiązane do zapłaty lokalnego podatku GST (podatek od towarów i usług). Obowiązek ten następuje wskutek przekroczenia rocznego progu obrotów równego 75.00 AUD (150.000 AUD organizacje non – profit)

Aby dostosować się do wymogów podatku GST, konieczne jest zarejestrowanie firmy w australijskim urzędzie skarbowym i uzyskanie ABN (Austrialian Business Number), czyli numeru identyfikacji podatkowej.

Aby dostosować się do lokalnych wymogów podatkowych podmiot ma możliwość dokonania bezpośredniej identyfikacji do celów VAT lub wyznaczenia przedstawiciela podatkowego.

Przedstawicielstwo podatkowe
w Szwajcarii

Wraz ze zmianą szwajcarskiego prawa podatkowego od 1 stycznia 2018 r firmy z siedzibą w UE, które dokonują transakcji handlowych istotnych dla celów podatku VAT na terenie Szwajcarii, są zobowiązane do zapłaty podatku VAT lokalnemu organowi podatkowemu. Istnieją trzy warunki, które określają zastosowanie nowego wymogu:

  1. Brak posiadania stałej siedziby firmy na terenie Szwajcarii;
  2. Przekroczenie ogólnego progu obrotów w wysokości 100 tys. franków szwajcarskich;
  3. Sprzedaż towarów o wartości jednostkowej poniżej 65 franków szwajcarskich.

Do regulacji płatności podatkowych konieczne jest powołanie przedstawiciela podatkowego.

Nie pozwól, aby zmiany lokalnych przepisów i /lub ewentualne sankcje VAT zagrażały Twojej firmie.
Postaw na kompetencje, rzetelność oraz wiarygodność naszej firmy