IT / FR / PL / RO

E-commerce za granicą - Magazyny w U

Zapewniamy rejestrację do VAT i oferujemy optymalne zarządzanie wszystkimi pozycjami fiskalnymi na terenie całej Unii Europejskiej dla Twojego biznesu e-commerce.

Pomożemy Ci w dostosowaniu się do lokalnych wymogów VAT dotyczących sprzedaży wysyłkowej za granica korzystając z własnych kanałów sprzedaży lub za pomocą różnych platform e-commerce (Amazon, Zalando, e-Bay, YOOX, ASOS, itp.)

Deklaracja sprzedaży online, platformy e-commerce i próg obrotów:
uwaga na parametry UE

Zgodnie z Dyrektywą UE 2017/2455, podatnicy VAT, którzy sprzedają towary online w krajach europejskich innych niż ich kraj rezydencji podatkowej, są zobowiązani do monitorowania jednolitego progu obrotów i do deklaracji sprzedaży wysyłkowej. Dlatego też, aby prawidłowo dostosować się do obowiązujących wymogów VAT konieczna jest obserwacja następujących warunków:

  1. Podmioty, które przekroczyły ogólnoeuropejski próg 10 tys. euro mogą: dokonać rejestracji do VAT w krajach, w których prowadzą sprzedaż wysyłkową lub przystąpić do procedury OSS;
  2. Podmioty, które nie przekroczyły progu 10 tys. euro sprzedaży wysyłkowej W UE mogą rozliczać się z podatku VAT, w kraju rezydencji podatkowej i z którego wysyłają towary lub dobrowolnie przystąpić do procedury OSS i rozliczać się z podatku VAT w kraju przeznaczenia towarów;
  3. Podmioty korzystające z magazynów w krajach UE zobowiązane są do dokonania rejestracji do VAT, w tych krajach, w których towary są magazynowane i do rozliczania podatku VAT wskutek przeprowadzonej sprzedaży lokalnej.

Deklaracja sprzedaży online na platformach e-commerce

Platformy e-commerce czyli tak zwani „facylitatorzy” sprzedaży wysyłkowej są zobowiązani do przekazywania dokładnych informacji lokalnym organom podatkowym, będąc bezpośrednio zaangażowani w kwestie VAT dotyczące sprzedaży, którymi zarządzają bezpośrednio; w szczególności:

  • dostawa towarów w Unii Europejskiej;
  • dostawa towarów importowanych spoza UE.

W przypadku braku lub niepełnego przekazania ww. informacji to facylitator odpowiada bezpośrednio za prawidłowe rozliczenie dokonanej sprzedaży wysyłkowej. Aby uniknąć tego typu niewygodnych sytuacji, platformy e-commerce wymagają od swoich sprzedawców przywiązywania ogromnej uwagi do kwestii podatkowych w związku z prowadzoną sprzedażą wysyłkową.

Jednolity próg europejski

Od 1 lipca 2021 r. w całej Europie obowiązuje nowy jednolity próg obrotów równy kwocie 10 000 €, który zastępuję wszystkie do tej pory istniejące progi. Do wszystkich transakcji poniżej wyznaczonego progu, sprzedawca ma prawo zastosować przepisy VAT obowiązujące w kraju, w którym jest rezydentem podatkowym.

Po przekroczeniu wyznaczonego progu sprzedawca zobowiazany jest do rozliczenia oraz zapłaty podatku VAT w kraju nabywcy towaru. Sprzedawca ma prawo wywiązać się ze spoczywającego na nim obowiązku podatkowego korzystając z następujących rozwiązań:

  1. Poprzez rejestrację do VAT w kraju nabywcy/nabywców;
  2. Poprzez powołanie przedstawiciela podatkowego;
  3. Za pomocą systemu VAT OSS (One Stop Shop).

Magazyny w UE e EC Sales List

Aby dostosować się do obowiązujących wymogów VAT, każdy podmiot, który prowadzi sprzedaż wysyłkową w krajach UE i korzysta z magazynów znajdujących się na terenie UE, jest zobowiązany do dokonania rejestracji do VAT w każdym kraju, w którym korzysta z takich magazynów. Warunek ten obowiązuje również w przypadku konieczności przemieszczeń towarów między zagranicznymi magazynami.

Ci, którzy powierzają zarządzanie i wysyłkę swoich towarów platformom e-commerce, korzystając np. z programu Amazon FBA, mają obowiązek przedłożenia EC Sales List (ECSL), specjalnego zobowiązania, które zawiera informacje dotyczące sprzedaży wewnątrzwspólnotowej.

Aby w pełni dostosować się do wymogów VAT dotyczących sprzedaży wysyłkowej w UE z wykorzystywaniem zagranicznych magazynów, konieczne będzie zatem uzyskanie numeru VAT w każdym kraju, w którym towar jest magazynowany lub do którego towar jest przemieszczany. Sprzedawca ponadto jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT lokalnie od wszystkich tzw. „domestic sales”, a mianowicie sprzedaży lokalnej. Pozostałe transakcje tj. sprzedaż transgraniczna należy deklarować korzystając z systemu cyfrowego OSS; podobnie jak sprzedaż do krajów UE, w których podmiot nie posiada magazynów.

Magazzini in Ue

Prowadzisz sprzedaż online win oraz alkoholi wysokoprocentowych?

Wraz z wprowadzeniem jednolitego europejskiego progu sprzedaży wynoszącego 10 tys. EUR, od 1 lipca 2021 r. nawet ci, którzy prowadzą sprzedaż win i/lub wyrobów spirytusowych online, mogą zdecydować się na przystąpienie do systemu cyfrowego OSS, celem dopełnienia wszystkich obowiązków podatkowych, które na nich spoczywają. Wskutek przekroczenia wyznaczonego progu sprzedaży, merchant ma do wyboru: albo dokonanie rejestracji do celów VAT w każdym kraju UE, w którym sprzedaje wyroby alkoholowe lub w alternatywie dalsze korzystanie z systemu VAT OSS.

Nasza firma obsłuży Cię w kwestiach rejestracji do VAT w krajach UE lub poza UE jak również udzieli wsparcia w dokonaniu rejestracji do systemu OSS oraz w przestrzeganiu wszystkich obowiązujących zobowiązań podatkowych.

Kompleksowa obsługa, która wykracza poza standardową usługę doradztwa; możliwość bezproblemowego wywiązania się ze wszystkich obowiązków VAT związanych z posiadaniem pozycji fiskalnych za granicą i umożliwiająca uniknięcie trudności oraz ewentualnych kar wynikających z nieprawidłowego zarządzania zobowiązaniami podatkowymi.

Współpraca z grupą wielojęzycznych profesjonalistów pozwala na efektywne i scentralizowane zarządzania wszystkimi aktywnymi pozycjami fiskalnymi klienta, posiadając, aczkolwiek jednego zaufanego referenta ds. podatkowych za granicą.

Ciągłe wsparcie, profesjonalność i rzetelność: nasze atuty

Nasz międzynarodowy team to grupa ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie podatku VAT za granicą; personel, od którego otrzymasz natychmiastową i pełną pomoc. Dodatkowo do Twojej dyspozycji dedykowana osoba kontaktowa, która będzie na bieżąco monitorowała oraz zarządzała wszelkimi działaniami, mającymi na celu uniknięcie wszelkiego rodzaju niedogodności tj. zamrożenie konta online na platformach e-commerce, z których korzystasz.

scentralizowane zarzadzanie pozycjami VAT w UE

zarzadzanie zobowiązaniami oraz płatnościami VAT

aktualizacja na bieżąco co do obowiązujących wymogów VAT

Wybierz jedną z poniższych opcji lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, które z proponowach rozwiązań jest dla Ciebie najlepsze

Wypelnij formularz