IT / FR / PL / RO

Delegowanie kierowców w UE

Usługa dedykowana dla wszystkich firm branży transportowej świadczących usługi transportu międzynarodowego towarów i/lub pasażerów w Europie. Pomożemy Ci w realizacji zgłoszeń dla zatrudnionych w Twojej firmie kierowców. Dostosowując się do nowo obowiązujących przepisów dotyczących delegowania kierowców w UE unikniesz niepotrzebnych trudności oraz ewentualnych kar.

Jednolita, wielujęzykowa platforma do delegowania kierowców w UE

Zgodnie z ustawą europejską 2020/1057, od dnia 2 lutego 2022 delegowanie kierowców w UE będzie możliwe tylko przy użyciu nowego portalu RTPD Road Transport Posting Drivers, opracowanego przez komisję europejską

W celu ułatwienia kontroli i współpracy między państwami członkowskimi platforma jest połączona z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), bezpiecznym serwisem internetowym, który umożliwia realizację zaświadczeń w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.

Delegowanie pracowników w UE: kogo dotyczą nowe przepisy i kto powinien skorzystać z nowego systemu

Wszystkie firmy branży transportowej, które oddelegowują kierowców celem realizacji następujących usług:

  • Transport międzynarodowy;
  • Transport cross trade;
  • Kabotaż.

Z obowiązku realizacji zgłoszeń delegowania pracowników wyłączone są firmy wykonujące przejazdy tranzytowe lub transport bilateralny z i do kraju, w którym znajduje się siedziba firmy transportowej.

Zgłoszenia należy realizować odrębnie dla każdego oddelegowanego kierowcy. Maksymalny okres ważności zaświadczeń to 6 miesięcy.

Distacco Francia

Dzięki wsparciu naszych ekspertów oddelegujesz twoich kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i nie narazisz twojej firmy na dotkliwe kary.

Wszelkie luki w dokumentacji mogą przyczynić się do spowolnienia twojego biznesu
Dlaczego ryzykować?

Pozyskanie i elaboracja danych, realizacja oraz transmisja zaświadczeń o delegowaniu

Zarządzanie dokumentacją dotyczącą okresu delegowania 

Bezpośredni kontakt z lokalnymi organami kontroli

Aktualizacja na bieżąco co do przepisów regulujących delegowanie pracowników w UE

Skorzystaj z doświadczenia i kompetencji naszego zespołu
Skontaktuj się z nami