IT / FR / PL / RO

Rejestracja do systemu polityki środowiskowej – Rejestracja EPR - ROP

Usługa dedykowana dla tych, którzy zajmują się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz opakowań w krajach UE. Przestrzegaj europejskich wymogów polityki środowiskowej i dostosuj się do obowiązujących zasad EPR – ROP, tylko w ten sposób twój biznes online będzie mógł rozwijać się bez przeszkód.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta ROP (EPR)

Wejście w życie Europejskiego Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym pociąga za sobą obowiązek dostosowania się do europejskich i krajowych wymogów dotyczących gospodarki sprzętem elektrycznym, elektronicznym, opakowaniami i zużytymi bateriami. Pakiet ponadto wzmocnił dotychczasową koncepcję EPR – ROP Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Od koncepcji do wdrożenia zasad polityki środowiskowej. Przepisy EPR określają kto dokładnie ponosi odpowiedzialność za pełny cykl życia produktów znajdujących się na rynku. W tym kontekście odpowiedzialność spoczywa na podmiocie, który:

  • Wytwarza produkt;
  • Importuje produkt do innego kraju;
  • Handluje produktem w kraju innym niż kraj, w którym posiada siedzibę firmy.

Rejestracja i eko składki – sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jeżeli produkujesz, sprzedajesz lub prowadzisz dystrybucję sprzętu elektrycznego lub elektronicznego lub artykułów objętych polityką EPR- ROP (np. opakowania) zobowiązany jesteś do dostosowania się do obowiązujących przepisów europejskich. Zasady są następujące:

  1. Rejestracja w odpowiednim systemie odpowiedzialności producenta celem uzyskania numeru EPR – ROP;
  2. Okresowa deklaracja sprzedaży artykułów objętych zasadami EPR – ROP;
  3. Uiszczenie składek ekologicznych dotyczących wszystkich kategorii produktów objętych zasadami EPR – ROP.

Koszt rejestracji oraz wysokość składek ekologicznych ustalane są przez właściwe krajowe organizacje odpowiedzialności producenta i mogą być zróżnicowane w zależności od kraju, w którym podmiot dokonuje tego typu rejestracji.

Amazon EPR – ROP: udowodnij zgodność z przepisami EPR – ROP uzyskując numer rejestracyjny ROP

Od 1-wszego stycznia 2022 każdy kto prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów objętych zasadami EPR – ROP musi udowodnić, że przestrzega przepisów polityki środowiskowej, i tym samym uzyskać numer rejestracyjny EPR -ROP, dostosowując się do wymogów poszczególnych platform e-commerce.

Kto prowadzi sprzedaż online na francuskim oraz niemieckim rynku, aby uniknąć przykrych niespodzianek, powinien dostosować się do wymogów polityki EPR – ROP jak najszybciej. Konsekwencje dla sprzedawców nieposiadających numeru rejestracyjnego EPR – ROP mogą być następujące:

  • Account.de: zawieszenie ofert dotyczących produktów objętych zasadami EPR – ROP tj. opakowania podstawowe i drugorzędne od 1 lipca 2022 oraz zawieszenia ofert dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 1 stycznia 2023;
  • Account.fr: obciążenie konta sprzedawcy na Amazon wartością opłaconej z góry przez platformę e-commerce należnej składki ekologicznej.

Amazon ponadto wymaga od swoich sprzedawców informacji dotyczących metod odbioru używanych produktów.

AMAZON EPR

Zarządzanie opakowaniami i EPR: nasze rozwiązanie

Pomożemy ci w prawidłowym dostosowaniu się do wymogów polityki środowiskowej dotyczącej sprzedaży towarów objętych zasadami EPR oraz w uiszczaniu składek ekologicznych. Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów, nie narazisz swojej firmy na ewentualne kary dotyczące wszystkich sprzedawców, którzy nie przestrzegają zasad polityki ochrony środowiska.

Iscrizione registro AEE

Rejestracja do zagranicznych systemów polityki środowiskowej

dichiarazione quantità vendute

Deklaracje i raporty w zagranicznych systemach polityki środowiskowej

versamento eco contributo

Składki ekologiczne

Zadbaj o ochronę środowiska, postaw na praktyczne i odpowiedzialne rozwiązanie, i uniknij się przykrych biurokratycznych niedogodności.

Pomożemy Ci