IT / FR / PL / RO

Rejestracja do systemu polityki środowiskowej – Rejestracja EPR - ROP

Usługa dedykowana dla tych, którzy zajmują się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz opakowań w krajach UE. Przestrzegaj europejskich wymogów polityki środowiskowej i dostosuj się do obowiązujących zasad EPR – ROP, tylko w ten sposób twój biznes online będzie mógł rozwijać się bez przeszkód.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta ROP (EPR)

Wejście w życie Europejskiego Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym pociąga za sobą obowiązek dostosowania się do europejskich i krajowych wymogów dotyczących gospodarki sprzętem elektrycznym, elektronicznym, opakowaniami i zużytymi bateriami. Pakiet ponadto wzmocnił dotychczasową koncepcję EPR – ROP Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Od koncepcji do wdrożenia zasad polityki środowiskowej. Przepisy EPR określają kto dokładnie ponosi odpowiedzialność za pełny cykl życia produktów znajdujących się na rynku. W tym kontekście odpowiedzialność spoczywa na podmiocie, który:

 • Wytwarza produkt;
 • Importuje produkt do innego kraju;
 • Handluje produktem w kraju innym niż kraj, w którym posiada siedzibę firmy.

Rejestracja i eko składki – sprzęt elektryczny i elektroniczny

Jeżeli produkujesz, sprzedajesz lub prowadzisz dystrybucję sprzętu elektrycznego lub elektronicznego lub artykułów objętych polityką EPR- ROP (np. opakowania) zobowiązany jesteś do dostosowania się do obowiązujących przepisów europejskich. Zasady są następujące:

 1. Rejestracja w odpowiednim systemie odpowiedzialności producenta celem uzyskania numeru EPR – ROP;
 2. Okresowa deklaracja sprzedaży artykułów objętych zasadami EPR – ROP;
 3. Uiszczenie składek ekologicznych dotyczących wszystkich kategorii produktów objętych zasadami EPR – ROP.

Koszt rejestracji oraz wysokość składek ekologicznych ustalane są przez właściwe krajowe organizacje odpowiedzialności producenta i mogą być zróżnicowane w zależności od kraju, w którym podmiot dokonuje tego typu rejestracji.

Amazon EPR – ROP: udowodnij zgodność z przepisami EPR – ROP uzyskując numer rejestracyjny ROP

Od 1-wszego stycznia 2022 każdy kto prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów objętych zasadami EPR – ROP musi udowodnić, że przestrzega przepisów polityki środowiskowej, i tym samym uzyskać numer rejestracyjny EPR -ROP, dostosowując się do wymogów poszczególnych platform e-commerce.

Kto prowadzi sprzedaż online na francuskim oraz niemieckim rynku, aby uniknąć przykrych niespodzianek, powinien dostosować się do wymogów polityki EPR – ROP jak najszybciej. Konsekwencje dla sprzedawców nieposiadających numeru rejestracyjnego EPR – ROP mogą być następujące:

 • Account.de: zawieszenie ofert dotyczących produktów objętych zasadami EPR – ROP tj. opakowania podstawowe i drugorzędne od 1 lipca 2022 oraz zawieszenia ofert dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 1 stycznia 2023;
 • Account.fr: obciążenie konta sprzedawcy na Amazon wartością opłaconej z góry przez platformę e-commerce należnej składki ekologicznej.

Amazon ponadto wymaga od swoich sprzedawców informacji dotyczących metod odbioru używanych produktów.

AMAZON EPR

Zarządzanie opakowaniami i EPR: nasze rozwiązanie

 • Refashion
  Kategoria tekstyliów EPR
 • Refashion
  Kategoria tekstyliów EPR
 • Graphic paper
  Papier drukowany kategorii EPR lub wykorzystanie grafiki

Przeprowadzamy Cię w zarządzaniu opłatami oczekiwanymi za sprzedaż produktów EPR w Europie, od rejestracji w konsorcjum, poprzez uzyskanie numeru EPR, aż po wskazanie składki środowiskowej do zapłaty. Dzięki umiejętnościom naszych specjalistów unikniesz kar dla producentów/sprzedawców, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Iscrizione registro AEE

Rejestracja do zagranicznych systemów polityki środowiskowej

dichiarazione quantità vendute

Deklaracje i raporty w zagranicznych systemach polityki środowiskowej

versamento eco contributo

Składki ekologiczne

Zadbaj o ochronę środowiska, postaw na praktyczne i odpowiedzialne rozwiązanie, i uniknij się przykrych biurokratycznych niedogodności.

Pomożemy Ci