IT / FR / PL / RO

Przedstawicielstwo podatkowe

Obsługujemy oraz wspieramy wszystkie firmy, które dokonują transakcji handlowych podlegających opodatkowaniu VAT za granicą, a tym samym mają obowiązek dokonania identyfikacji do VAT lub mianowania przedstawiciela podatkowego

W twoim imieniu Tecno Vat koordynuje pełny proces identyfikacji dla potrzeb VAT, a także, jeżeli nastąpi taka potrzeba oferuje usługę przedstawicielstwa podatkowego w krajach Unii Europejskiej, w których zaistniał taki obowiązek podatkowy.

Na czym polega identyfikacja do VAT?

System identyfikacji dla potrzeb VAT jest uregulowany Europejską Dyrektywą n. 2000/65/CE, art. 204 oraz Dyrektywą UE n. 2006/112/CE w celu zniesienia obowiązku posiadania oddziału firmy lub potrzeby mianowania przedstawiciela fiskalnego, w momencie, gdy podmiot niezameldowany w innym kraju UE dokonuje w nim transakcji handlowych podlegających opodatkowaniu VAT.

Kompleksowa usługa w zakresie VAT

Gwarantujemy nasze usługi konsultingowe odnośnie wszystkich twoich pozycji fiskalnych dla celów VAT w rożnych krajach Unii Europejskiej.
Scentralizowane zarządzanie pozwala na łatwy dostęp do bazy danych, w której twoja pozycja jest aktualizowana na bieżąco.

Usługa przedstawicielstwa podatkowego obejmuje:

  • Rejestrację podatkową dla potrzeb VAT;
  • Usługi konsultingowe według lokalnych rozporządzeń podatkowych;
  • Składanie okresowych deklaracji VAT;
  • Zarządzanie płatnościami w wyznaczonych urzędach zagranicznych;
  • Wnioski o zwrot VAT.

Wspieramy konsorcja transportu drogowego

Tecno Vat zwraca się do konsorcjów transportu drogowego. Innowacje w zakresie opłat elektronicznych coraz częściej pozwalają na odroczenie płatności za opłaty drogowe w Europie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Ten nowy scenariusz zobowiązuje pośredników, oferujących taką usługę, a mianowicie konsorcja, do identyfikacji podatkowej w różnych krajach Unii Europejskiej. Dzięki usłudze przedstawicielstwa podatkowego otrzymasz rzetelną pomoc i wsparcie w zakresie rejestracji VAT za granicą.

TECNO-IMG-RANDOM-BUSINESSMEN

Obniż koszty Twojej firmy i unikaj nudnych procedur biurokratycznych

Dzięki naszym usługom konsultingowym zminimalizujesz koszty związane z obsługą do VAT Twojej firmy za granicą. Ponadto Tecno Vat w pełni monitoruje oraz koordynuje procesy administracyjne niezbędne do wykonania rejestracji VAT Twojej firmy.

Sprzedajesz na Amazon? Potrzebujesz zaświadczenia VAT, aby móc kontynuować sprzedaż w Niemczech? Zwróć się do nas!

Od 1 marca 2019 r. wszyscy sprzedawcy korzystający z marketplace Amazon.de mają obowiązek dostarczenia kopii zaświadczenia VAT do platformy handlowej. Brak posiadania zaświadczenia VAT oznacza zawieszenie Twojego konta Amazon.

Zaświadczenie VAT (potwierdzające zgodność podatkową) dotyczy wszystkich sprzedawców korzystających z platformy Amazon.de. Zaświadczenie jest wydawane przez właściwe władze niemieckie zgodnie z § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG – und Vordruckmuster USt 1 TI – Bescheinigung nach – § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG.

W przypadku braku posiadania niemieckiego certyfikatu VAT, Amazon zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Amazon, a zatem wstrzymania Twojej sprzedaży.

Jeśli nie posiadasz certyfikatu VAT, skontaktuj się z nami!
Tecno Vat podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu ochrony Twojego biznesu za granicą.

Usługi w zakresie VAT dla e-commerce

Jako partner firm zajmujących się branżą e-commerce pomagagamy w dostosowaniu się do nowo obowiązujących norm europejskich. Wymogi dla potrzeb VAT przewidują obowiązek identyfikacji podatkowej w kraju zamieszkania klienta zagranicznego, w momencie, gdy zostaną przekroczone odpowiednie limity obrotów sprzedaży.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
      Scroll Up